Sünnipäevad

November

Sünnipäev  Ago Papp 70   

  

 

Rahvusvaheline Filateelianäitus EstEx18 korraldatakse tähistamaks Eesti Postmargi 100 sünnipäeva.

Näitus toimub 13 - 15 Juulil 2018.a. Tallinnas 

 

18.August 2018

Osalevate riikide filateelia organisatsioonid on määranud oma komissarid. Nemad on meie kontaktisikuteks oma riigikides ja aitavad tutvustada meie näitust.

Läbi selle on meil kergem leida oma näitusele väljapanekuid. Täpsem info  rubriigis osalejad/näituse komissarid.