Sünnipäevad

Aprill

Sünnipäev  Eva Niglas  55

  

 

estex ev100-01 

Rahvusvaheline Filateelianäitus EstEx18 korraldatakse tähistamaks Eesti Postmargi 100 sünnipäeva.

Näitus toimub 13 - 15 Juulil 2018.a. Tallinnas 

 

23. November 2017

Valmis näituse medal.  Selle suurepärase kujundusega medali autor on Viktor Kuik.

Täpsemalt REFSee./et/auhinnad.

 

12. Oktoober 2017

Valmis näituse esimene bülletään, milles on näituse erireglement, info näituse komissaride ja kohtunike kohta.

 

18.August 2018

Osalevate riikide filateelia organisatsioonid on määranud oma komissarid. Nemad on meie kontaktisikuteks oma riigikides ja aitavad tutvustada meie näitust.

Läbi selle on meil kergem leida oma näitusele väljapanekuid. Täpsem info  rubriigis osalejad/näituse komissarid.