Sünnipäevad

Mai

Sünnipäev   Mati Matto  50  

   Vello Toomik 75  

   

  

               

  

 

  

  

 

  

  

  

 

Rahvusvaheline Eesti Filatelistide Selts "Estonia" on asutatud kuuendal detsembril 1931. a.

Viited registreerimisele:

"Kohtu- ja Siseministri  5 detsembri 1931 a. otsusel on Rahvusvaheline margikorjajate selts „Estonia“ ühingute, seltside ja nende liitude registrisse Nr. 3164 all sisse kantud.  Templimaks 2,20 krooni suuruses tasutud.  Registreerim. toim. NR. 12753.  Tallinnas,  5 detsembril 1931 a.  Kohtu- ja siseministeeriumi administratiiv osakonna registreerimise asjade juhataja.  E.Aron (allkiri)."