Sünnipäevad

Juuni

Sünnipäev  Mart-Peeter Rieberg 80

  Andrus Aumees 55

  

 

  

  

 

  

  

  

 

REFS Estonia filateelia näitus toimub 10 - 12  Juulil Tartus Eesti Rahvamuuseumi ruumides.