Sünnipäevad

Oktoober

Sünnipäev  Peeter Sgirka 70

  

  

               

  

 

  

  

 

  

  

  

 

Rahvusvahelise Filateelianäituse Estex'2018 avamisel anti REFS "Estonia'le" üle Euroopa Filateelia Assotsiatsiooni poolt omistatud 2017 aasta Euroopa parima filateeliaklubi aukiri. Aukirja andis üle FEPA juhtkonna liige Hr. Ari Muhonen.

FEPA Certificate 2017