Sünnipäevad

Mai

Sünnipäev  Tiit Pattak 75

  Jüri Tomson 70

  Jaan Roots 70

               

  

 

  

  

 

  

  

  

 

REFS Estonia 22. aprillil 2018 toimuva aruande- ja valimiskoosoleku päevakord:

Koosolekule registreerimine alates kella 11.45 kuni 12.00

 1. Koosoleku avamine – juhatuse esimees;
 2. Koosoleku juhataja ja sekretäri valimine, hääletamine;
 3. Koosoleku juhataja avasõnad, päevakorra tutvustamine, hääletamine;
 4. 2017. majandusaasta aruanne – juhatuse esimees, hääletamine;
 5. Revisjonikomisjoni 2017. majandusaasta       aruanne;
 6. Uue juhatuse ja revisjoni komisjoni valimise protseduurid, hääletamine;
 7. Uue juhatuse valimine, hääletamine;
 8. Uue revisjoni komisjoni valimine, hääletamine;
 9. 2018. aasta eelarve arutelu, hääletamine;
 1. EstEx 2018.aasta filateelianäitusest – Peeter Sgirka, Kaido Andres;
 2. Arutelu kuidas edasi? Arutame Estonia Seltsi edasist tegevust;
 3. Jooksvad küsimused ja sõnavõtud (mitte rohkem kui 5 minutit    inimesele, eelnev registreerimine).

REFS Estonia juhatus