Sünnipäevad

Aprill

Sünnipäev  Aleksander Epštein 85

  

  

 

  

  

  

 

Kinnitai REFS 2015 tegevusaruanne.

Arutati REFS 2016 Põlva filateelianäituse organiseerimise jooksvaid küsimusi.

Kinnitati Põlva 2016 näituse avalduse vorm ja erireglement.