13. Juuli 2018 Eesti postmark 100. Näitus on avatud 10:00 - 17:00

               Laste töötuba on avatud

     11:00 Näituse pidulik avamine. Postmargi ja Tervikasja esitlus - "Eesti postmargi esmatrükk 100" 

686 EestiPostmark100 naidis  EstEx2018 Tervikasi 103 naidis eest

14. Juuli 2018 Perepäev. Näitus on avatud 10:00 - 17:00

                Laste töötuba on avatud

     11:00 Martin Bechstedt raamatu tutvustus: "Die Datumstempel des unabhängigen Estland seit 1991"

    Võimalik on küsida autorilt autogrammi ja osta raamatut.

    19:00 Palmares (kutsetega)

15. Juuli 2018 Eesti Vabariik 100. Näitus on avatud 10:00 - 14:00

              Laste töötuba on avatud